نام‌های لری برای پسران (اسم‌های لری برای پسران)
نام‌های پیشنهادی سجاد نویسنده: احـد رستگار فرد - چهارشنبه ۱۳ اسفند ۱۳٩۳

 

اسامی پیشنهادی:
اوولavol(درخت سرو کوهی)
ترنهtorna(موی پیچیده شده)
مرزنگmerzeng(مژه)
ساsaa(سایه)
اوورaour(ابر)
افتوafto(آفتاب)
پیاpeea(مرد)
نویسنده:سجاد[gorgepeer1985@gmail.com]
  نظرات ()
سری دوم ک نویسنده: احـد رستگار فرد - پنجشنبه ۱ اسفند ۱۳٩٢
اسم کُر دال برای اسم. پسر لری. خیلی قشنگه_ پسر عقابkordal
نویسنده:منصوره[Mansoore.doraji@gmail.com]
 
 
  نظرات ()
سری اول نویسه‌ی « ل - ڸ » نویسنده: احـد رستگار فرد - جمعه ۳ مهر ۱۳۸۸

نام

تلفظ

شرح

 

 

 

ڸارک

Ļärәk

کنار - جوار  ( در حالت تحبیب اصطلاحاً به معنی همیشه یار و یاور والدین گفته می شود)

  نظرات ()
سری اول نویسه‌ی « ه » نویسنده: احـد رستگار فرد - جمعه ۳ مهر ۱۳۸۸

نام

تلفظ

شرح

 

 

 

هُمار

Homär

هموار - اصطلاحا به معنی فروتن، بخشنده، دست باز و بدور از تکبر

  نظرات ()
سری اول نویسه‌ی « و » نویسنده: احـد رستگار فرد - جمعه ۳ مهر ۱۳۸۸

نام

تلفظ

شرح

 

 

 

واتٍمو

Vätәmo

یادگار - خاطره خوش

وارگ

Värg

نام آبشاریست.

وانها

Vä - nәhä

پیشرو - پیش قدم

  نظرات ()
سری اول نویسه‌ « ن » نویسنده: احـد رستگار فرد - جمعه ۳ مهر ۱۳۸۸

---------------


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
سری اول نویسه‌ی « م » نویسنده: احـد رستگار فرد - جمعه ۳ مهر ۱۳۸۸

------------


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
سری اول نویسه‌ی « گ - ڱ » نویسنده: احـد رستگار فرد - جمعه ۳ مهر ۱۳۸۸

--------


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
سری اول نویسه‌ی « ک » نویسنده: احـد رستگار فرد - جمعه ۳ مهر ۱۳۸۸

نام

تلفظ

شرح

 

 

 

کؤہر

әr

نام کوهی است - به اشتباه کبیرکوه گفته میشود.

کئالو

Këälo

نام کوهی است.

کئخا

Këxä

بزرگ خانواده، بزرگ منش

  نظرات ()
سری اول نویسه‌ی « ش » نویسنده: احـد رستگار فرد - جمعه ۳ مهر ۱۳۸۸

نام

تلفظ

شرح

 

 

 

شؤگٍر

Şœger

آتش روشنی بخش شبانه - گردش برای گذراندن شب - شبگردی - شبگیر - "شکرالله" را گاهی اینگونه می گویند.

  نظرات ()
سری اول نویسه‌ی « س » نویسنده: احـد رستگار فرد - جمعه ۳ مهر ۱۳۸۸

-----------------


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
سری اول نویسه‌ی « ر » نویسنده: احـد رستگار فرد - جمعه ۳ مهر ۱۳۸۸

-------------


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
سری اول نویسه‌ی « د » نویسنده: احـد رستگار فرد - جمعه ۳ مهر ۱۳۸۸

--------------------


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
سری اول نویسه‌ی « خ » نویسنده: احـد رستگار فرد - جمعه ۳ مهر ۱۳۸۸

-------------


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
سری اول نویسه‌ی « ح » نویسنده: احـد رستگار فرد - جمعه ۳ مهر ۱۳۸۸

نام

تلفظ

شرح

 

 

 

حامین

Hämin

حمایتگر

  نظرات ()
سری اول نویسه‌ی « چ » نویسنده: احـد رستگار فرد - جمعه ۳ مهر ۱۳۸۸

-----------------


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
سری اول نویسه‌ی « ت » نویسنده: احـد رستگار فرد - جمعه ۳ مهر ۱۳۸۸

نام

تلفظ

شرح

 

 

 

تٍراؤ

Tәw

تراب

تاراز

Täräz

نام کوهی است در بختیاری

تاک

Täk

پاژن - سر دسته - رهبر

تیام

Tiam

چشمانم - اصطلاحا به معنی بسیار گرامی و گرامی همچون چشم

  نظرات ()
سری اول نویسه‌ی « پ » نویسنده: احـد رستگار فرد - جمعه ۳ مهر ۱۳۸۸

--------------


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
سری اول نویسه‌ی « ب » نویسنده: احـد رستگار فرد - جمعه ۳ مهر ۱۳۸۸

-------------


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
سری اول نویسه‌ی « آ - ہـ » نویسنده: احـد رستگار فرد - جمعه ۳ مهر ۱۳۸۸

--------------


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
کلمات کلیدی وبلاگ ک (٢) م (٢) ت (٢) س (٢) آ - ہـ (٢) گ - ڱ (۱) ل - ڸ (۱) ش (۱) ر (۱) ن (۱) و (۱) چ (۱) د (۱) ه (۱) ب (۱) خ (۱) ح (۱) پ (۱)
دوستان من برنامه نصب خودکار فونت لری ( تنها با یک کلیک) نام‌های لری برای دختران آموزش خط و زبان لری خرم‌آباد ( خورموه) پرتال زیگور طراح قالب